Återbesök

Återbesök är på flera sätt en annorlunda novellsamling. Den består av fjorton korta berättelser som var och en initieras med hjälp av en vinjett i form av några fotografier. Fotografier som själva och i egen kraft även de är berättelser – vare sig de nu betraktas individuellt, som hörande till den efterföljande texten eller som en del av totalen.

Men Återbesök är också en annorlunda fotobok såtillvida att bilderna inte explicit illustrerar bokens texter. Liksom heller inte det motsatta gäller. Återbesök är en fotobok där bilden är sidoordnad texten, som i sin tur är sidoordnad bilden. En bok där både bild och text skulle kunna klara sig utan varandra, men där det då hade varit fråga om en helt annan bok – om nu inte två.

Formen för Återbesök med sina bildvinjetter och hårt nedskurna berättelser – en av dem ursprungligen en roman på drygt 200 sidor – kan ses som en "Palimpsest" i den bemärkelse som Gérard Genette lägger i begreppet; en text ympad på ett annat litterärt verk. I Återbesöks fall Hemingways In Our Time – all annan jämförelse lämnad därhän.

De korta texterna till trots kan Återbesök även läsas om en fragmenterad roman där varannan novell, lästa tillsammans, formar en kärleksberättelse; en berättelse där såväl Penelope som den sköna Helena tar plats.

Det är mycket mer med det ...

Fakta om boken

Titel                         Återbesök

Fotograf            Thomas Malmsborg

Författare             Thomas Malmsborg

Formgivare         Thomas Malmsborg

Språk                 Svenska

Utgivningsår       2018

Format                     210x150x11

Sidantal                 130

Vikt                           282 gram

Bindning                Danskt band

Papper                    130g Arctic Volume White

Typsnitt                   Garamond Premier Pro (brödtext)

                                    Century Gothic (rubriker, omslag)

Tryckt hos              Elfströms Tryckeri AB, Stockholm

Förlag                      GML Förlag, Stockholm

ISBN                         978-91-88851-11-6

Upplaga                 Print On Demand

© 2018 Thomas Malmsborg – fotograf & författare. All Rights Reserved.

Powered by SmugMug Owner Log In