BokCollage5b

In vino fabulae  – fotosynteser

Det sägs att sanningen bor i vinet – in vino veritas.

Ja, ja, det sägs så mycket. Men lika lite som den gör det i brännvinet, kaffet, eller vad annat vi delar då vi möts, bor sanningen – eller för den delen lögnen – i vinet.

I vinet bor berättelsen.

Köp direkt från Malmsborg Förlag för 300 kr., beställning via kontaktlänken, annars där du normalt köper böcker – ex. Bokus.


Dagrar

Dagrar består av berättelser i bild och text om den tid som var – den värld vi levde i innan – och därför också om den tid som är. Boken är sammanställd då Corona-pandemin på allvar tog fart i Europa. Texterna, som gränsar mellan kortprosa och prosadikt, ställs i boken mot nya och gamla bilder – minnesfragment som tillsammans blir till en berättelse om dagar och dagrar.

Köp direkt från Malmsborg Förlag för 220 kr., beställning via kontaktlänken, annars där du normalt köper böcker – ex. Bokus.


Roskildeturen – en bildningsresa

Roskildeturen är en berättelse om Roskildefestivalen 1974 och inte minst resan dit.

Berättarjaget i den här boken är ung, han är fri att göra vad han vill och han har sju rullar oexponerad film i väskan.

Roskildeturen köper du till bästa pris – 250 kr. – direkt från Malmsborg Förlag, beställning kan göras via kontaktlänken i menyn, annars där du normalt  köper böcker – exempelvis Bokus.


Fotografen & Drottningen

En berättelse i text och bild från en workshop på Naxos ledd arv fotografen och författaren Micke Berg. Text såväl som bilder arbetades fram under workshopen och presenterades i samband med avslutningen.

Boken köper du direkt från Malmsborg Förlag till en kostnad av 200 kr. Beställning kan göras via kontaktlänken i menyn.


Återbesök

Återbesök är just det som titeln anger – resor tillbaka till platser, tider och händelser som en gång varit. Eller som i vart fall skulle ha kunnat vara. Bokens återbesökare vägleds av minnesfragment väckta av musikstycken, tavlor, fotografier, bokfragment och andra hågkomster. Om nu inte av en återkomst till en tidigare besökt plats.

Kanhända är Återbesök en bildsatt novellsamling, kanhända en i dubbel bemärkelse berättande fotobok. Den består av femton vinjetter, i form av fotografier, åtföljda av fjorton kortnoveller – hur nu det går ihop.


berättare – fotograf – författare

Thomas Malmsborg har fotograferat alltsedan han fick sin första kamera i början av 60-talet – från början mest på lek men under senare tid på största allvar. Sin utkomst har han under åren hämtat från välfärds- såväl som från IT-sektorn. Thomas Malmsborg har en magisterexamen i litteraturvetenskap med bland annat studier i kreativt skrivande.

Återbesök är Thomas Malmsborgs debut som författare. Det är inte mer med det.


Återbesök köper du till bästa pris i GML Förlags nätbokhandel (dyr frakt men bra ersättning till författaren), annars där du normalt  köper böcker – exempelvis Adlibris eller Bokus (ingen kostnad för frakt men sämre författarersättning).

© 2022 Thomas Malmsborg – fotograf & författare. All Rights Reserved.

Powered by SmugMug Owner Log In